Odszedł prof. Stanisław Bakuła

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Odszedł prof. Stanisław Bakuła

Odszedł prof. Stanisław Bakuła

19.06.2017

prof. Stanisław Bakuła
prof. Stanisław Bakuła

Z wielkim smutkiem informujemy, że 17 czerwca 2017 r. w wieku 70 lat zmarł nagle

dr hab. Stanisław Bakuła, prof. nadzw.

kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji GUMed, wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny GUMed, specjalista chorób wewnętrznych, toksykologii i rehabilitacji medycznej. Były prodziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor ds. klinicznych AMG w latach 2002-2005. Odznaczony wieloma wyróżnieniami.

Uroczystości żałobne odbędą się 1 lipca 2017 roku na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko o godz. 13.00 w Starej Kaplicy. Odprowadzenie na miejsce spoczynku rozpocznie się o godzinie 13.30. Prosimy o nieskładanie kondolencji i uczczenie pamięci Profesora czerwoną różą.Po odbyciu w latach 1965-1971 studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku podjął w 1971 r. pracę jako asystent w I Klinice Chorób Wewnętrznych AMG, kierowanej przez prof. M. Górskiego. Uzyskał tam w 1974 r. specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. Po reorganizacji Klinika pod kierownictwem doc. Witolda Zegarskiego otrzymała nazwę I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć. W roku 1977 obronił pracę doktorską i objął stanowisko adiunkta. W latach 1979-1981 w ramach urlopu bezpłatnego pracował na kontrakcie w Libii. Następnie w roku 1990 habilitował się w zakresie medycyny i toksykologii doświadczalnej. W 1992 r. przeszedł do I Kliniki Chorób Serca, gdzie pozostawał zatrudniony do 1998 r., kiedy to objął funkcję kierownika Katedry i Zakładu Rehabilitacji AMG. W roku 2002 został powołany w Uczelni na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1990-1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych, później także zastępcy dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1. Zakładem, a potem utworzoną w 2005 r. Kliniką Rehabilitacji, kierował nieprzerwanie do końca roku 2012. Był specjalistą drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1981 r.), toksykologii klinicznej (1990 r.) i rehabilitacji medycznej (2002 r.). Położył duże zasługi dla rozwoju rehabilitacji w naszej Uczelni, zabiegając z sukcesem o utworzenie w 2005 r., obok Zakładu, także Kliniki Rehabilitacji i ulokowanie jej w nieistniejącym już dziś budynku na terenie dawnego PSK-1, mieszczącym Sanatorium Usprawniania Leczniczego dla Dzieci. W styczniu 2013 r. po przeniesieniu Kliniki do budynku dawnego Szpitala Studenckiego zachował stanowisko kierownika Katedry, natomiast ordynatorem Kliniki została dr hab. Dominika Szalewska. W 2014 r. przeszedł na emeryturę, kontynuując zatrudnienie jako kierownik Katedry. Pełnił w latach 1999-2002 z wyboru funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego, a następnie prorektora ds. klinicznych AMG w latach 2002-2005. Był pełnomocnikiem Rektora do organizacji studiów pielęgniarskich oraz na kierunku fizjoterapia, jak też Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 2006 r. został powołany na kierownika Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Za działalność akademicką został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.).