X edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017X edycja studiów podyplomow...

X edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna

9.06.2017

Kolejna edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna rozpocznie się we wrześniu. Dwusemestralne studia przewidziane są przede wszystkim dla absolwentów psychologii z tytułem magistra. Ich podstawowym celem jest przygotowanie kandydatów do specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie teorii dotyczącej czterech podstawowych podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej chorób somatycznych, neuropsychologii klinicznej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Ukończenie studiów podyplomowych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Proponowane studia podyplomowe są jedynie możliwością poszerzenia teoretycznej wiedzy w zakresie psychologii klinicznej niewątpliwie koniecznej w realizowaniu procesu specjalizacyjnego w tym zakresie.

Więcej na www.psychologiakliniczna.gumed.edu.pl.