O internie w CMI

O internie w CMI

8.06.2017

I Ogólnopolska Konferencja Internistyczna, której organizatorem było Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed odbyła się 3 czerwca 2017 r. w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Otworzył ją prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. W sesji naukowej uczestniczyli studenci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizatorzy zadbali o przybliżenie tematyki specjalizacji z chorób wewnętrznych, a także pierwszych kroków w badaniach naukowych i realizacji doktoratu. Wykłady dla studentów poprowadzili: “Pierwsze kroki w nauce – pisanie studenckich prac naukowych” lek. Izabella Kuźmiuk-Glembin, “Kilka słów o specjalizacji z interny” dr Natalia Buda oraz “Doktorat od podszewki” dr Mateusz Jagielski.

W trakcie przerwy obiadowej członkowie SKN Zakładu Prewencji i Dydaktyki, SKN Gastroenterologii, SKN Geriatrii, SKN Reumatologii i SKN Kardiologii zaprezentowali swoje osiągnięcia i profil.

Autorzy najlepszych prezentacji otrzymali nagrody. W jury Konferencji zasiadali: dr hab. Wojciech Sobiczewski, dr Maria Janiak i dr Łukasz Obołończyk.

Laureaci:
  • I miejsce – Magdalena Sternau, Filip Kijowski, Monika Fruczek (GUMed) – „Wybrane zagadnienia epidemiologiczne ostrego zapalenia trzustki – jednoośrodkowe badanie retrospektywne.” Opiekunami pracy byli: dr Mateusz Jagielski i dr Maria Janiak.
  • II miejsce – Kacper Marunowski, Emilia Błeszyńska (GUMed) – „Ocena wiedzy na temat przyjmowania leków oraz przestrzegania zasad leczenia przez osoby w wieku podeszłym.” Praca powstała pod opieką dr. Adama Hajduka.
  • III miejsce (ex aequo):
    – Marta Bromirska, Patrycja Królikiewicz, Jakub Ruszkowski (GUMed) – „Motywacja i rozpowszechnienie przyjmowania leków przeciwbólowych, witaminy D3 i preparatów objawowych działających na stawy wśród słuchaczy Uniwersytetów trzeciego wieku.” Opiekunami pracy byli: dr Żaneta Smoleńska, lek. Anna Wojteczek, prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski.
    – Aleksandra Polak, Tadeusz Wojciech Łapiński (UMB) – „Toksyczne uszkodzenie wątroby spowodowane Ceremonią Kambo – studium przypadku.”