Medyczny trener personalny w GUMed

Medyczny trener personalny w GUMed

7.06.2017

Slajd1.JPG

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór na studia podyplomowe na kierunek medyczny trener personalny. Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku, jest pomostem łączącym gabinet fizjoterapeuty, dietetyka oraz trenera specjalisty z zakresu prawidłowej aktywności fizycznej. Obejmuje indywidualizację pracy z klientem/pacjentem w różnych dysfunkcjach ruchowych oraz chorobach. Studia wyposażą uczestnika w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, metod i form treningowych, planowania treningu zdrowotnego i terapeutycznego. Ponadto kierunek tych studiów dostarczy słuchaczom umiejętności praktycznych i wiedzy w zakresie programowania aktywności fizycznej, żywienia, suplementacji, usług marketingowych i przedsiębiorczości. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważniające do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia zatrudniania jako specjalista m.in. w ośrodkach odnowy biologicznej, siłowniach, klubach fitness, klubach sportowych, hotelach z infrastrukturą rekreacyjną.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (wystarczy licencjat) z obszarów nauk przyrodniczych, medycznych, psychologicznych, pedagogicznych i wychowania fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: fizjoterapia, dietetyka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, psychologia zdrowia, kosmetologia.

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Dokumenty należy składać do 30 sierpnia 2017 br. Dodatkowe informacje na www.medycznytrenerpersonalny.gumed.edu.pl.