Przedstawicielka GUMed na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

Przedstawicielka GUMed na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

6.06.2017

kongres1.jpg

Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Oddziału Pielęgniarstwa GUMed uczestniczyła w Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), który odbył się w Barcelonie w dniach od 27 maja do 1 czerwca br. W ceremonii otwarcia wzięły udział delegacje Rady Narodowych Reprezentantów ICN. Polska reprezentacja pojawiła się na inauguracji w strojach ludowych.

W trakcie Kongresu odbyły się cztery sesje plenarne, podczas których uczestnicy wysłuchali wykładów znakomitych osobistości ze świata pielęgniarskiego, polityki i ochrony zdrowia. Wykładowcami byli m.in.: dr Mary Wakefield, sekretarz generalny Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA, Linda Aiken – autorytet w zakresie badań naukowych dotyczących wpływu obsad pielęgniarskich na ekonomikę systemu ochrony zdrowia, a także Nigel Crisp z Wielkiej Brytanii, który wskazywał na rolę pielęgniarek w zintegrowanej opiece zdrowotnej. Uczestnicy mogli także uczestniczyć w 70 sesjach równoległych, 18 sympozjach oraz zapoznać się z wieloma pracami naukowymi.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały kawiarenki dyskusyjne z wykładowcami z sesji głównych i panelowych oraz wirtualne warsztaty tematyczne. Podczas warsztatów pielęgniarki uczyły się nowoczesnych technik opieki nad pacjentami, zapoznawały się z innowacjami w immunizacji czy z opieką nad pacjentami ze stomią. Jednocześnie odbywały się sesje satelitarne i dyskusje panelowe. Kongres był także okazją do spotkania członków dziesięciu sieci ICN, którzy służą sobie wsparciem, spotykając się wirtualnie podczas webinariów. W ramach tego panelu dyskutowano m.in. o digitalizacji opieki zdrowotnej i usługach pielęgniarskich dostarczanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych. Wiodącą rolę pełnią tutaj pielęgniarki ze Skandynawii, Australii, Kanady oraz USA.

Polskę na Kongresie reprezentowała grupa 20 pielęgniarek. W sesji równoległej dr Bożena Gorzkowicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła wyniki badania realizowanego we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi oraz Zakładem Zarządzania z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem wystąpienia była opinia pielęgniarek na temat implementacji ICNP w Polsce („The evaluation of the possibility of implementing ICNP® into the nursing practice in Poland”). Drugim czynnym wystąpieniem w sesji równoległej była prelekcja dr Ewy Kupcewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która przedstawiła referat na temat wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek („Analysis of the relation of burnout syndrome with global self-esteem among Polish nurses and midwives”). W sesjach plakatowych natomiast przedstawiono dziesięć prac autorstwa pielęgniarek z Polski. Były one wykonane przez pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Co cztery lata podczas Kongresu wybierana jest Rada Dyrektorów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, prezes ICN oraz delegaci do Narodowej Rady Reprezentantów (CNR) ICN. Przedstawiciele zasiadający w CNR decydują o rozwoju organizacji, przyjmują budżet i decydują o zmianach w jej działaniu. W tym roku Polskę na posiedzeniu CNR reprezentowali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: prezes Zarządu Głównego PTP – dr Grażyna Wójcik i wiceprezes dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. W wyniku wyborów prezydentem ICN została Anette Kennedy z Irlandii.

Tegoroczny Kongres zgromadził 8200 pielęgniarek i położnych ze 135 krajów świata.