Odeszła prof. Mirosława Narkiewicz

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Odeszła prof. Mirosława Nar...

Odeszła prof. Mirosława Narkiewicz

20.05.2017

prof. Mirosława Narkiewicz
prof. Mirosława Narkiewicz

Z żalem zawiadamiamy, że 19 maja br. zmarła

prof. Mirosława Narkiewicz

emerytowany wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed (1987-2002). Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i autorytet moralny. Autorka wielu publikacji i książek. Nagrodzona wieloma medalami i odznaczeniami, w tym w 1998 r. Medalem Księcia Mściwoja II za osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii, za ogromną pracę włożoną w ratowanie ludziom życia i za wierność przysiędze Hipokratesa.

Msza św. w intencji Zmarłej zostanie odprawiona 26 maja br. o godz. 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 3B). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14 w Starej Kaplicy na Cmentarzu Srebrzysko.Mirosława Narkiewicz urodziła się w 1931 r. w Łucku na Wołyniu. Od 1945 r. związana była z Wybrzeżem. Maturę zdała w Liceum im. M. Curie-Skłodowskiej w Sopocie. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyła w 1954 r. Od 1950 r., jeszcze podczas studiów, zatrudniona była na etacie demonstratora w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Gdańsku kierowanym przez prof. Michała Reichera. Była to nagroda za wzorowe zaliczenie I roku studiów. Ponadto w latach 1954-1961 pracowała w Klinice Chirurgii Dziecięcej, uzyskując w tym czasie II stopień specjalizacji z chirurgii.

W latach 1961-1070 zatrudniona była w II Klinice Chirurgicznej kierowanej przez prof. Kazimierza Dębickiego, początkowo na Oddziale Torakochirurgicznym, a następnie Kardiochirurgicznym kierowanym przez prof. Stanisław Sokoła. Z tą specjalnością związane było Jej życie zawodowe przez 30 lat, w czasie których uzyskała doktorat (1964 r.), habilitację (1980 r.) oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W 1987 r. dr Mirosława Narkiewicz została kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Chirurgii AMG oraz przyjęto Ją w poczet członków Klubu Kardiochirurgów. W 1992 r. objęła stanowisko dyrektora Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku, a w roku 1996, po wieloletnich staraniach, doprowadziła do otwarcia nowoczesnego bloku kardiochirurgicznego w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii, wchodzącej w skład Instytutu Kardiologii AMG. Do momentu przejścia na emeryturę w 2002 r. pozostawała kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AMG. Stworzyła zespół kardiochirurgiczny, którego dokonania liczyły się nie tylko w Polsce. Przyczyniła się do stworzenia temu zespołowi nowoczesnego miejsca pracy.

Znaczny dorobek naukowy prof. Mirosławy Narkiewicz obejmuje prace zarówno z zakresu anatomii, chirurgii dziecięcej, jak i dziedziny kardiochirurgii. Szereg prac obejmuje również badania eksperymentalne. Była członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich – od 2001 r. i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – od 2003 r.

Otrzymane ordery i odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi (25.09.1974 r.)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (28.09.1983 r.)
  • Medal 40-lecia Polski Ludowej (22.07.1984 r.)
  • Odznaka Honorowa za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (7.04.1988 r.)
  • Medal Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (26.06.1990 r.)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (13.05.1997 r.)
  • Medal Księcia Mściwoja II za zasługi dla miasta Gdańska w dziedzinie medycyny (10.03.1998 r.)
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (26.09.2001 r.).