Otwarcie Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych

Otwarcie Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych

17.05.2017

doktory6.jpg

Pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych zostanie otwarte 22 maja br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Placówka została powołana do życia z inicjatywy prof. Marcina Gruchały, rektora GUMed. To pierwszy w skali kraju ośrodek bariatryczny, w której pacjent będzie otoczony opieką wielu specjalistów – od momentu kwalifikacji i przygotowania do operacji, zabiegu i opieki pooperacyjnej. Działalność centrum zostanie zainaugurowana podczas konferencji naukowej. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących epidemii otyłości na świecie i jej konsekwencjach dla zdrowia oraz zaprezentowane możliwości chirurgicznego leczenia otyłości. Nie zabraknie też dyskusji o zabiegach kształtujących sylwetkę po masywnej utracie wagi. Gośćmi konferencji będą pacjenci, którzy opowiedzą o swoich problemach zdrowotnych przed i po leczeniu bariatrycznym.

Zabiegi przeprowadzane są w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed. Wykonywane są w systemie FAST TRACK, tzw. szybkiej ścieżki, mającej na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności chorego po wykonanej operacji. Standardem jest wypis ze szpitala w dzień po zabiegu wykonywanym metodami małoinwazyjnymi.

Pacjent jest następnie pod kontrolą w przyklinicznej poradni, a przez pierwszy tydzień po operacji pozostaje w bezpośrednim kontakcie z lekarzami, którym codziennie raportuje o stanie zdrowia.

Konferencja rozpocznie się o godz. 13 w sali im. prof. Zdzisława Kieturakisa, Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 17, I piętro.

13-13:30 – otwarcie spotkania

13:30-15 – prezentacje poświęcone pandemii otyłości i chorobom jej towarzyszącym:
  • „Pandemia otyłości i jej konsekwencje dla zdrowia populacji” – prof. Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji Dydaktyki GUMed
  • „Kardiometaboliczne powikłania otyłości” – prof. Krzysztof Narkiewicz, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed
  • „Zachowawcze próby leczenia otyłości” – dr Marta Stankiewicz, Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed/dr Dominika Babińska, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed
  • „Leczenie chirurgiczne otyłości patologicznej i chorób metabolicznych” – dr hab. Łukasz Kaska, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed
  • „Zabiegi operacyjne kształtujące sylwetkę po masywnej utracie wagi”– dr hab. Jerzy Jankau, Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed
  • “Center of Excellence for Bariatric and Metabolic Surgery”– dr hab. Monika Proczko-Stepaniak, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed
15-15:45 – wystąpienia gości specjalnych – pacjenci o otyłości:
  • „Problem otyłości z perspektywy pacjenta” – Magdalena Gajda, prezes Fundacji Od-Waga
  • „Jak wygląda życie przed i po leczeniu bariatrycznym” – spostrzeżenia pacjentów

15:45-16 – dyskusja i podsumowanie