Zmarł prof. Mariusz Żydowo

Zmarł prof. Mariusz Żydowo

1.05.2017

Z żalem informujemy, że 30 kwietnia br. zmarł

prof. dr hab. Mariusz Maciej Ojcomił Żydowo

student z indeksem nr 1 i absolwent Akademii Lekarskiej w Gdańsku (ALG), emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Biochemii GUMed (kiedyś AMG), pierwszy, wybrany w demokratycznych wyborach, rektor AMG w latach 1981-1982, doktor honoris causa AMG, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), przewodniczący oddziału gdańskiego PTBioch (1962-1968), wiceprzewodniczący Komisji Biochemii i Biofizyki PAN (1976-1980), członek Komisji Nauk Fizjologicznych PAN, laureat Nagrody Naukowej im. Heweliusza z 1998 r., wyróżniony Medalem Księcia Mściwoja II, uhonorowany tytułem “Medicus Nobilis”.

Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 12 maja br. o godz. 11 w kościele św. Stanisława Kostki w Gdańsku (ul. Abrahama 38). Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30 na Cmentarzu Srebrzysko (Stara Kaplica).prof. Mariusz Żydowo
prof. Mariusz Żydowo

Prof. Mariusz Żydowo urodził się 2 lipca 1925 r. w Kutnie. Studiował na Wydziale Lekarskim ALG i na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej (1953 r.). Odbył staż naukowy na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Cambridge (1958-1959). W latach 1948-1960 pracował w macierzystej uczelni jako asystent i adiunkt. W 1951 r. uzyskał stopień doktora medycyny. W 1960 r. objął stanowisko docenta, w latach 1962-1965 pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Biologicznej (dzisiaj Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej) Wydziału Farmaceutycznego, a od 1966 r. kierownika Zakładu Biochemii (obecnie Katedra i Zakład Biochemii) Wydziału Lekarskiego GUMed. W 1966 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1978 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Był pełnomocnikiem Rektora AMG do spraw budowy Zakładów Teoretycznych (Collegium Biomedicum) AMG i wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt i aparaturę.

Pełnił funkcje przewodniczącego gdańskiego oddziału PTBioch (1962-1968) i wiceprzewodniczącego Komisji Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (1976-1980). Od 1959 r. należał do Biochemical Society, od 1980 r. do Komisji Nauk Fizjologicznych PAN. Działał aktywnie w PAU, był pomysłodawcą i organizatorem I konferencji dydaktycznej kierowników katedr biochemii wydziałów lekarskich, pierwszym przewodniczącym Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, należał do komitetu redakcyjnego m.in. „Acta Biochimica Polonica”.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora dotyczyły badań nad właściwościami deaminazy AMP u zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych. Badał również molekularne mechanizmy powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Autor licznych prac naukowych, promotor kilkunastu rozpraw doktorskich oraz opiekun wielu prac habilitacyjnych.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody prof. Żydowo:
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.)
  • Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku (1995 r.)
  • Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza (1998 r.)
  • Medal Księcia Mściwoja II (2000 r.)
  • „Medicus Nobilis” (2011 r.)
  • Laureat wielu nagród PAN i Ministra Zdrowia.