Dzień Otwarty GUMed 2017 przeszedł do historii

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Dzień Otwarty GUMed 2017 pr...

Dzień Otwarty GUMed 2017 przeszedł do historii

7.04.2017

Tłum młodych ludzi pojawił się 6 kwietnia br. w GUMed. Dla uczestników Dnia Otwartego przygotowano mnóstwo atrakcji. Trzy Wydziały Uczelni: Lekarski, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej odwiedzili nie tylko uczniowie szkół średnich z Trójmiasta i okolic, ale także z bardziej odległych województw kraju oraz z Białorusi.

- Chciałabym studiować stomatologię, przyjechałam z tatą z Białorusi. Zaraz idziemy zwiedzać kampus, aby zobaczyć jakie warunki oferuje studentom Uczelnia – tłumaczy licealistka z Białorusi.

Krótkim wykładom dotyczącym m.in. oferty dydaktycznej i warunków rekrutacji, życia studenckiego czy współpracy międzynarodowej GUMed towarzyszyły m.in. warsztaty z technik wydajnego uczenia się, które miały na celu przybliżenie sposobów na maksymalne zwiększenie wydajności czasu przeznaczonego na naukę. W holu Collegium Biomedicum (Gdańsk, ul. Dębinki 1) odbyły się pokazy na 30 stoiskach. Członkowie SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego przybliżyli pracę pielęgniarki ratunkowej prezentując m.in. wkłucia dożylne, studentki z SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego przeprowadziły pokaz wkłuć domięśniowych na fantomach, a SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego szycie oraz opatrywanie ran. Studenci z Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii zaprezentowali anatomię serca na modelu oraz przeprowadzą pokaz echa serca przy użyciu aparatu Vscan.

Przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Chirurgii Plastycznej uczyli podstawowych technik szycia chirurgicznego, a członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzili na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Studenci z Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pokazali materiały zespalające stosowane w ortopedii, techniki zakładania unieruchomienia gipsowego i przeprowadzali pokazy szycia chirurgicznego skóry i ścięgien.

- Odwiedziłem GUMed już w zeszłym roku. Po rozmowach ze studentami zastanawiam się nad ratownictwem medycznym lub kierunkiem lekarskim. Mam jeszcze rok czasu na podjęcie decyzji, ale już teraz przygotowuję się do egzaminów z biologii i chemii – mówi licealista z Kościerzyny.

Ciekawe stoisko przygotowali również studenci i pracownicy kierunku Zdrowie Publiczne. Można było na nim sprawdzić swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i organizacji systemu zdrowia. Przyszli studenci uzyskujący najlepsze wyniki nagradzani byli dyplomem “Dobrego Kandydata na Studenta”, co było ciekawą formą promocji kierunku. Świadczy o tym duże zainteresowanie stoiskiem i długa kolejka chętnych pragnących spróbować swoich sił. W czasie Dnia Otwartego wykłady wygłosili asystenci z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej – dr Michał Brzeziński pt. “Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu” oraz dr Ewa Bandurska pt. “Warto być zdrowym czy bogatym”. Oba wykłady zostały przyjęte przez słuchaczy bardzo pozytywnie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Zakładu Embriologii, Zakładu Anatomii, Zakładu Chemii Medycznej oraz Zakładu Fizyki i Biofizyki, na które, ze względu na limit miejsc, obowiązywały wcześniejsze zapisy. Niezwykle interesująca dla uczniów okazała się wizyta w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zwiedzający mieli okazję przejść taką samą trasę, jak pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) przez salę bronchoskopową do wizyty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Na Wydziale Farmaceutycznym przeprowadzono wykłady – „Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwenta” oraz „Działaj aktywnie na studiach – PTSF”, przybliżający aktywność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zainteresowani zostali oprowadzeni aż po dziewięciu Katedrach: Farmacji Stosowanej, Chemii Organicznej, Chemii Nieorganicznej, Bromatologii, Biofarmacji i Farmakodynamiki, Toksykologii, Chemii Fizycznej, Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Chemii Farmaceutycznej. Podczas zwiedzania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach, np. krótki kurs sączenia próżniowego, poznać tajniki mikroorganizmów zamieszkujących nasze najbliższe środowisko oraz najnowsze techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nad lekami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy metod wykrywania narkotyków.

- Warto było przyjechać. Oprowadzanie to świetny pomysł na poznanie Uczelni od zaplecza – mówi Weronika, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Dzień Otwarty był też okazją do porozmawiania przyszłych studentów z obecnymi. Tematów do rozmów również było wiele – od trudności poszczególnych lat studiów, przez możliwości zaangażowania się w prace w studenckich kołach naukowych czy po wyjazdy w ramach programu Erasmus+.Jak dojechać?

Zobacz kampus