Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Gdańsku

Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Gdańsku

31.03.2017

Gdański Uniwersytet Medyczny był organizatorem spotkania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), które odbyło się w dniach 30-31 marca br. w Gdańsku. Zgromadzonych gości powitał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed i prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przewodniczący KRAUM. Oprócz rektorów polskich uczelni medycznych w obradach udział wzięli: prof. Łukasz Szumowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Marek Tombarkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Katarzyna Chmielewska – dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, prof. Janusz Moryś – rektor GUMed w latach 2008-2016, przewodniczący KRAUM w kadencji 2012-2016 i prof. Paweł Górski – były rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprzewodniczący KRAUM w kadencji 2012-2016. Ponadto Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali: prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych, prof. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki, prof. Maria Dudziak – dziekan Wydziału Lekarskiego, przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich i prof. Michał Markuszewski – dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Podczas obrad zadecydowano m.in. o wyborze prof. Janusza Morysia na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, po rezygnacji z dotychczasowej funkcji prof. Leszka Pączka. Do Komisji powołano również prof. Michała Żmijewskiego, prodziekana Wydziału Lekarskiego GUMed. Tradycyjnie Konferencji towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu Samo-Rządź na najlepszy projekt studencki. W kategorii wydarzenie kulturalne zwyciężył Uczelniany Samorząd Studencki GUMed za cykl spotkań podróżniczych „Travel Addicts: złap bakcyla!”, najlepszą akcją promującą zdrowie była inicjatywa rowerowa studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a najwyżej ocenioną inicjatywą społeczną zostały regaty organizowane przez studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studentom GUMed przypadło w udziale także wyróżnienie w kategorii akcji promującej zdrowie za „Dzień dobry, uśmiech do kontroli”, projekt organizowany przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.Jak dojechać?

Zobacz kampus