Promocja podręcznika ortopedii w BG

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Promocja podręcznika ortope...

Promocja podręcznika ortopedii w BG

16.03.2017

“Ortopedia i traumatologia” to tytuł nowoczesnego podręcznika, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Jednym z dwóch redaktorów naukowych podręcznika jest prof. Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Współtworzony był przez specjalistów ośrodków klinicznych z: Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Otwocka, Piekar Śląskich, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Spotkanie promujące wydawnictwo odbyło się 15 marca br. o godz. 16 w Bibliotece Głównej GUMed. W imieniu organizatorów zgromadzonych gości powitała mgr Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej i rektor prof. Marcin Gruchała. Krótką prezentację na temat publikacji wygłosił prof. Mazurek, który przedstawił również historię rozwoju Kliniki, od jej utworzenia 5 lipca 1945 r. do stanu obecnego. Profesor powiedział także o najnowszych innowacyjnych projektach realizowanych przez pracowników Kliniki, w tym sztucznym ścięgnie własnego autorstwa i derotatorze Pankowskiego. Na zakończenie zapowiedział organizowane przez Klinikę XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, które odbędzie się w dniach 18-20 maja br. w Gdańsku. Podczas spotkania chętni mogli kupić podręcznik i otrzymać autograf Współautora.

Podręcznik “Ortopedia i traumatologia” w sposób szczególny adresowany jest do studentów medycyny, rezydentów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów zainteresowanych problemami narządu ruchu. Dostępny jest w formie papierowej i elektronicznej na stronie www.ortopediaiitraumatologia.pl. Pozwoli to na bieżące uzupełnianie i aktualizowanie treści. Podręcznik składa się z dwóch części: zagadnień ogólnych, a także ortopedii i traumatologii regionalnej. Wzbogacony został m.in. o słownik terminologiczny i 300 pytań testowych, a każdy rozdział kończy streszczenie najważniejszych informacji, które student medycyny powinien bezwzględnie zapamiętać.Jak dojechać?

Zobacz kampus