Naukowcy z GUMed będą redukować liczbę udarów

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Naukowcy z GUMed będą reduk...

Naukowcy z GUMed będą redukować liczbę udarów

13.03.2017

Gdański Uniwersytet Medyczny zainaugurował 10 marca br. program badań serca NoMED-AF. Jego celem jest redukcja liczby udarów mózgu w Polsce poprzez ustalenie roli niemego migotania przedsionków (AF), wczesne jego wykrywanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego. Zgromadzonych gości powitał prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed. W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jacek Bigda, prorektor GUMed ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Nieme migotanie przedsionków to takie, które nie powoduje żadnych istotnych objawów. Celem szczegółowym NoMED-AF było opracowanie nowoczesnego systemu telemedycznego do 1-4-tygodniowego monitorowania wysokiej jakości sygnału EKG, by w ten sposób wcześnie wykrywać nieme migotanie przedsionków. Urządzenia takie, wraz z systemem transmisji sygnału EKG do centrum monitorującego, zostały w ostatnim roku przygotowane, szczegółowo sprawdzono ich jakość i obecnie zostały wyprodukowane na rzecz rozpoczynających się badań wylosowanej reprezentatywnej próby Polaków w Programie NoMED-AF.

Przez najbliższe 12 miesięcy Gdański Uniwersytet Medyczny będzie koordynował ogólnopolskie badanie, które oceni częstość występowania niemego migotania przedsionków oraz głównych czynników ryzyka i schorzeń kardiologicznych w reprezentacyjnej próbie 3000 Polaków w wieku ponad 65 lat. Losowania dokonało z operatu pesel Ministerstwo Cyfryzacji. Do badania zostanie wyszkolonych i zatrudnionych około 250 pielęgniarek w całym kraju. Szkolenie w Gdańsku inauguruje cykl szkoleń, które odbędą się we wszystkich pozostałych województwach w kraju.

NoMED-AF jest realizowany w ramach rządowego programu badań i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem Programu jest Park Technologii Kardiomed Silesia, głównym partnerem akademickim – Gdański Uniwersytet Medyczny, zaś ze strony przemysłu – Comarch Healthcare i ITAM z Zabrza. Program przygotowali i wezmą w nim udział wybitni polscy eksperci z ośrodków kardiologicznych w Zabrzu, Warszawie, Szczecinie i Krakowie. Część neurologiczną, dotyczącą ryzyka udaru mózgu będą realizować lekarze z Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.