Sukces naukowca z MWB UG i GUMed

Sukces naukowca z MWB UG i GUMed

2.03.2017

FNP_logo.jpg

Dr Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedną z laureatek programu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem Programu jest wspieranie młodych doktorów – do pięciu lat po doktoracie – w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Program ma zachęcić ich do pozostania w nauce i pomóc w zdobyciu samodzielności naukowej. Na prace badawczo-rozwojowe mogą oni otrzymać około 2 mln zł na trzy lata. Z osiemdziesięciu siedmiu zgłoszonych wniosków recenzenci i eksperci (w większości zagraniczni) zarekomendowali do finansowania siedem projektów na łączną kwotę prawie 14 mln zł. Za otrzymane dofinansowanie badacze poprowadzą najwyższej jakości badania. Środki pozyskane od FNP pozwolą na stworzenie zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 19 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostanie zaproszonych łącznie aż 16 partnerów zagranicznych.