Projekty finansowane ze źródeł zagranicznych

StartNaukaProjekty finansowane ze źró...
Rozwiń
Projekty finansowane ze źródeł zagranicznych
Activity Characterization of Alternative Predisposition Loci for Schwannomatosis in SMAROB1/LTZR1 – Negative Cases, University of Alabama at Birmingham – Lider, ze strony GUMed – dr hab. Arkadiusz Piotrowski, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, nagrody w ramach DOD – Army Medical research Acq.
Children’s Liver Tumour European Research Network, Uniwersytet w Birmingham – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – prof. dr hab. Piotr Czauderna, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Horyzont 2020, Priorytet: Wyzwania społeczne (zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan)
European Network for Cancer research in Children and Adolescents, St. Anna Kinderkrebstforsuchung e.V. – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – prof. dr hab. Piotr Czauderna, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, 7 Program Ramowy UE
Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage sito on marine environment at relevant hydrostatic pressure (CO2MARINE), Uniwersytet Gdański – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr Anna Hallmann, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, polsko-norweska współpraca badawcza