Projekty NCBiR

StartNaukaProjekty NCBiR
Rozwiń
Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(PBS II), Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej (akronim: KARDIO BNC), dr hab. Piotr Siondalski (GUMed) – Lider Konsorcjum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Program Badań Stosowanych
(PBS III) MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania (akronim: MOLTEST BIS), prof. dr hab. Witold Rzyman (GUMed) – Lider Konsorcjum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Program Badań Stosowanych
Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztuczne limfocyty regulatorowe (CD4+CD25+CD127), (akronim: TREGS), prof. dr hab. Piotr Trzonkowski (GUMed) – Lider Konsorcjum, Wydział Lekarski, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, STRATEGMED I
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji, (akronim: REGENNOVA), Uniwersytet Gdański – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr hab. Arkadiusz Piotrowski, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej i dr Michał Pikuła, Wydział Lekarski, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii), STRATEGMED I
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od praostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej, akronim: METENDOPHA, Uniwersytet Jagielloński – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr hab. Ryszard T. Smoleński, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii, STRATEGMED I
Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe), (akronim: TELEREH-HF), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr Dominika Szalewska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Klinika Rehabilitacji, STRATEGMED I
Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF), (akronim: NOMED-AF), Kardio-Med Silesia Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw., Wydział Lekarski, Zakład Prewencji i Dydaktyki, STRATEGMED II
Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów, (akronim: CELONKO), Celon Pharma SA – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Enzymologii Molekularnej, STRATEGMED II
Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (akronim: CellTreg), dr inż. Dorota Iwona Iwaszkiewicz-Grześ, Wydział Lekarski, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, LIDER VI.