Projekty MNiSW

StartNaukaProjekty MNiSW
Rozwiń
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Badanie mechanizmów oporności na terapię hipotensyjną z wykorzystaniem niecelowanej i celowanej analizy metabolomicznej, kierownik – dr Renata Bujak, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – Iuventus Plus
Biogeneza mitochondriów i mitofagia jako potencjalny cel antynowotworowego działania 2-metoksyestradiolu, kierownik – dr Magdalena Górska, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – Iuventus Plus
Aktywność fosfataz PTP1B i SHP2 oraz molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego w komórkach raka piersi MCF-7, kierownik – dr Alicja Kuban-Jankowska, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – Iuventus Plus
Znaczenie białek szoku termicznego w aktywności i proliferacji limfocytów T regulatorowych hodowanych do celów terapeutycznych, kierownik dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Zakład Medycyny Rodzinnej – Iuventus Plus
Amplifikacja genu i pozajądrowa forma receptora estrogenowego w raku piersi – znaczenie kliniczne i biologiczne, kierownik – dr Aleksandra Markiewicz, Zakład Biologii Komórki – Iuventus Plus.