Opieka lecznicza

Rozwiń
Centrum Medycyny Inwazyjnej - jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie
Centrum Medycyny Inwazyjnej - jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech zakładów opieki zdrowotnej, w tym dwóch szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Szpitale Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pełnią znaczącą rolę w trosce o zdrowie mieszkańców Pomorza i Polski Północnej, oferując unikatowe na skalę regionu możliwości lecznicze. Pod opieką specjalistycznych przychodni UCK w 2017 r. pozostawało 259 059 pacjentów. W 2017 r. we wspomnianej jednostce przeprowadzono 28 504 zabiegów operacyjnych i hospitalizowano 82458 osób. Z wizyt w przychodniach UCMMiT w 2017 r. skorzystały aż 25371 osoby, w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym przyjęto 39 052 chorych, a w Centrum Medycyny Rodzinnej 18 844 pacjentów. Podnosząc jakość usług, w UCK uruchomiono możliwość internetowej rejestracji do lekarza i na badania oraz utworzono procesjonalne Call Center, które ma pomóc pacjentom i ich rodzinom w łatwiejszym kontakcie.

W Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym przyjęto 25525 osób i udzielono 73000 porad.

Szpitale kliniczne pełnią rolę wysokospecjalistycznych placówek referencyjnych. W wielu dyscyplinach oferują unikatowe na skalę Polski Północnej możliwości lecznicze w zakresie m.in. przeszczepiania narządów – nerek, szpiku i serca, radioterapii i chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej i dorosłych, kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii, chirurgii narządowej, medycyny hiperbarycznej, medycyny tropikalnej, medycyny nuklearnej. Wysoko kwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego m.in. rektangularnej komory hiperbarycznej, rezonansów magnetycznych, tomografów komputerowych zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych.

Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 r. zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa kwotą 480 mln PLN. To pierwsza tego typu inwestycja na Pomorzu od ponad 30 lat. Nowy szpital składa się z kilku części, w których mieści się 12 oddziałów zabiegowych. W Centrum jednocześnie może być hospitalizowanych 311 pacjentów. Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmigłowców, które bezpośrednio jest połączone z oddziałem ratunkowym.

Obecnie trwa budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Obiekt składać się będzie łącznie z czterech części: budynków A, B, C ułożonych w kształt litery U połączonych trzema łącznikami z CMI oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18 (po drugiej stronie dwujezdniowej drogi). Budynek D połączony będzie łącznikiem z budynkiem C. W CMN przewidziano zlokalizowanie kilku wewnętrznych dziedzińców z roślinnością, które oprócz roli doświetlającej pomieszczenia będą pełnić funkcję rekreacyjną dla pacjentów. Zaprojektowano również restaurację i punkty usługowe dla pacjentów. Planowana liczba łóżek to 687 (bez sal wybudzeń i oddziałów dziennych). W CMN na sześciu kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) będą zlokalizowane wszystkie kliniki niezabiegowe dla dorosłych oraz niektóre jednostki zabiegowe.