Wystawa w Bibliotece Głównej zainaugurowana

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Wystawa w Bibliotece Główne...

Wystawa w Bibliotece Głównej zainaugurowana

6.02.2017

Oryginalne dokumenty, unikatowe zdjęcia czy tekst ślubowania studentów pierwszego roku – to tylko niektóre z eksponatów wystawy upamiętniającej pierwszą inaugurację roku akademickiego ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Uroczysta otwarcie ekspozycji odbyło się 6 lutego br. w murach Biblioteki Głównej GUMed. Zgromadzonych gości powitała mgr Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki razem z rektorem prof. Marcinem Gruchałą, który wystawę objął honorowym patronatem i prof. Januszem Limonem, jednym z organizatorów tego wydarzenia.

Obecni byli m.in. rektorzy poprzednich kadencji – prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, prof. Zdzisław Wajda, prof. Wiesław Makarewicz, prof. Roman Kaliszan i prof. Janusz Moryś, jak również przedstawiciele władz Uczelni, w tym m.in. prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich i kanclerz Marek Langowski. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Bibliotecznej i bibliotek akademickich Trójmiasta, Stowarzyszenia Absolwentów naszej Uczelni oraz licznie przybyłych członków społeczności akademickiej GUMed. W uroczystości udział wzięły również Dorota Sobieniecka-Kańska i Katarzyna Wysocka-Ślesicka, córki Włodzimierza Sobienieckiego, który w roku akademickim 1945/1946 rozpoczął studia medyczne w Akademii Lekarskiej.

Na wystawie można obejrzeć m.in. szereg oryginalnych, unikatowych dokumentów uczelnianych obrazujących, z jaką dokładnością prowadzono prace przygotowawcze do inauguracji, która odbyła się 2 lutego 1946 r. Przywołana została sylwetka pierwszego rektora ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku prof. Edwarda Grzegorzewskiego oraz tekst wygłoszonego przez niego przemówienia. Można zapoznać się z wybranymi listami gratulacyjnymi, które bardzo licznie wpłynęły na ręce ówczesnych władz Uczelni, a wszystko to wśród dokumentów obrazujących warunki, w jakich tuż po wojnie rozpoczynała swoją działalność Akademia Lekarska. Uzupełnieniem ekspozycji jest film, na kadrach którego zostały uwiecznione chwile i ludzie, którzy u samego zarania tworzyli historię Uczelni.

Wystawa jest otwarta dla zwiedzających przez najbliższy miesiąc, w godzinach pracy Biblioteki. Organizatorami przedsięwzięcia są prof. Janusz Limon, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki, Biblioteka Główna, Archiwum oraz Muzeum GUMed.



Jak dojechać?

Zobacz kampus