Oświadczenie w sprawie aktywności dr. Jerzego Jaśkowskiego

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Oświadczenie w sprawie akty...

Oświadczenie w sprawie aktywności dr. Jerzego Jaśkowskiego

22.11.2016

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oświadczają, że poglądy dotyczące szczepień ochronnych publicznie prezentowane przez dr. Jerzego Jaśkowskiego są wyłącznie Jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Uczelni. GUMed zdecydowanie dystansuje się wobec wypowiedzi dr. Jaśkowskiego krytykujących szczepienia, wygłaszanych podczas bezpośrednich wystąpień, jak i za pośrednictwem środków masowego przekazu – radia, prasy i telewizji. Jednocześnie informujemy, że podający się za eksperta AMG dr Jaśkowski nie jest pracownikiem Uczelni i nie należy wiązać jego osoby z gronem specjalistów reprezentujących GUMed.

Dr Jaśkowski pozostawał zatrudniony w Uczelni w latach 1973-2000 w Katedrze i Zakładzie Fizyki i Biofizyki. Od 1 września 2000 r. nie łączy Go jednak żadna forma zatrudnienia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Gdański Uniwersytet Medyczny jednoznacznie zaleca stosowanie szczepień ochronnych, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z medycyny opartej na dowodach naukowych, aktualnych zaleceń medycznych towarzystw naukowych, a także z obowiązującego prawa. Współczesna wiedza medyczna oraz zasady etyki zawodowej nie pozwalają Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu na jakiekolwiek wspieranie poglądów osób związanych z tzw. ruchem antyszczepionkowym.

Podkreślamy również, że w 2009 r. Akademia Medyczna w Gdańsku przekształciła się w Gdański Uniwersytet Medyczny i to obowiązująca nazwa Uczelni.