Immatrykulacji czas

Immatrykulacji czas

30.09.2016

Sześćset czterdzieści osób rozpoczęło już studia na pierwszym roku Wydziału Lekarskiego. Jako pierwsi immatrykulowani zostali studenci I roku kierunku lekarskiego niestacjonarnego (72 osoby) i Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 76 osób, kierunek techniki dentystyczne – 42 osoby). Uroczystość odbyła się 29 września br. o godz. 12 w Atheneum Gedanense Novum. Na kierunku lekarskim polskojęzycznym będzie studiowało 270 żaków. Uroczyście rozpoczęli rok akademicki 30 września 2016 r. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Natomiast na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 180 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbyła się również 30 września br.

Kierunek lekarski polskojęzyczny

Kierunek lekarski anglojęzyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny oraz kierunek techniki dentystyczne