Asystent GUMed nagrodzona podczas XIII Zjazdu PTU w Łodzi

Asystent GUMed nagrodzona podczas XIII Zjazdu PTU w Łodzi

28.09.2016

dr Natalia Buda
dr Natalia Buda

Dr Natalia Buda z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii została trzykrotnie nagrodzona podczas XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, który odbył się w dniach 15-17 września br. w Łodzi. Pierwsza nagroda im. prof. Z. Boronia została przyznana za najlepszą pracę doktorską z zakresu ultrasonografii obronioną w latach 2014-2016, zatytułowaną „Ocena przydatności przezklatkowej ultrasonografii płuc w diagnostyce włóknienia w przebiegu śródmiąższowych chorób płuc”. Nagrodę im. dr. J. Małczaka dr Buda otrzymała za pracę naukową z zakresu ultrasonografii opublikowaną w latach 2014-2016 pt. „Lung Ultrasonography in the Evaluation of Interstitial Lung Diseases in Systemic Connective Tissue Diseases: Criteria and Severity of Pulmonary Fibrosis – Analysis of 52 Patient”. Trzecie wyróżnienie – nagrodę im. doc. E. Bażko dr Budzie przyznano za monografię „Przezklatkowa ultrasonografia płuc. Atlas przypadków”.