Immatrykulacji czas

Immatrykulacji czas

27.09.2016

_DSC5516.jpg

Sześćset czterdzieści osób rozpocznie wkrótce studia na pierwszym roku Wydziału Lekarskiego. Jako pierwsi immatrykulowani będą studenci I roku kierunku lekarskiego niestacjonarnego (72 osoby) i Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 76 osób, kierunek techniki dentystyczne – 42 osoby). Uroczystość odbędzie się 29 września br. o godz. 12 w Atheneum Gedanense Novum. Na kierunku lekarskim polskojęzycznym będzie studiowało 270 żaków. Uroczyście rozpoczną rok akademicki 30 września 2016 r. o godz. 12 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Natomiast na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 180 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbędzie się również 30 września br. o godz. 14.