Otolaryngolodzy z GUMed w Hanowerze

Otolaryngolodzy z GUMed w Hanowerze

19.09.2016

1.jpg
2.jpg
Hanower.jpg

Prof. Jerzy Kuczkowski i dr hab. Tomasz Przewoźny z Kliniki Otolaryngologii GUMed uczestniczyli w warsztatach implantologicznych Oticon Medical Cochlear Implant Training Academia, które odbyły się w dniach 15-16 września br. w Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze. Tematem szkolenia było zastosowanie najnowszego systemu implantu ślimakowego Neuro Cochlear Implant System firmy Oticon. W wydarzeniu uczestniczyli otolaryngolodzy, audiolodzy i inżynierowie medyczni z wielu europejskich krajów: Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Norwegii, Danii i oczywiście Polski. Kierownikiem naukowym kursu był światowej sławy otochirurg prof. Thomas Lenarz, kierownik Kliniki Otolaryngologii w Hanowerze (na zdjęciu po prawej). Zajęcia podzielono na dwa bloki tematyczne dotyczące chirurgii i audiologii. W pierwszym z nich uczestniczył prof. Jerzy Kuczkowski, podczas którego miał możliwość obserwacji techniki wszczepiania implantu ślimakowego Neuro Zti (live surgery) oraz brał udział w bardzo interesujących ćwiczeniach laboratoryjnych na kościach skroniowych z wszczepiania implantów. W drugim panelu dotyczącym audiologii, w którym wykłady prowadził Bertrand Phillipon z Paryża, wziął udział dr hab. Tomasz Przewoźny. Prowadzący pokazał zupełnie nową metodę przetwarzania dźwięków mowy stymulacją monopolarną, która znacznie zmniejsza ilość zakłóceń w odbiorze dźwięków przez procesor mowy implantu ślimakowego Neuro One. Kierownik Centrum Słuchu w Hanowerze (Deutches HörZentrum Hannover) prof. Andreas Büchner (na zdjęciu po lewej) pokazał nam kierowaną przez siebie jednostkę, gdzie zatrudnionych jest 50 audiologów, lekarzy, logopedów, inżynierów biomedycznych i techników. Cała Klinika Otolaryngologii w Hanowerze zatrudnia ponad 200 osób, wykonuje obecnie około 500 implantacji rocznie, a dotychczas zaimplantowano tu prawie 7000 pacjentów.

W trakcie zwiedzania ośrodka prof. inż. Waldo Nogueira pokazywał badania doświadczalne ośrodka nad modelami stymulacji ucha wewnętrznego przez implant ślimakowy i próby zobiektywizowania na modelu komputerowym dokładnej lokalizacji elektrod implantu w schodach bębenka od czego zależy poziom stymulacji zakończeń nerwu słuchowego. Bardzo cennym doświadczeniem w części audiologicznej była możliwość w uczestnictwa w ustawieniach (tzw. fittingu) 2 chorych z opisywanym wcześniej implantem ślimakowym, które umożliwiło zapoznanie się z oprogramowaniem komputerowym nowego systemu.