Zagłosuj i zmień nasze otoczenie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2015/2016Zagłosuj i zmień nasze otoc...

Zagłosuj i zmień nasze otoczenie

16.09.2016

Rozpoczęło się głosowanie gdańszczan w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się projekty szczególnie ważne dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jedną z inicjatyw ogólnomiejskich jest „Bezpieczny Gdańsk – automatyczne defibrylatory AED do ratowania życia w przestrzeni miejskiej”. Jej założeniem jest rozmieszczenie 33 urządzeń AED na terenie miasta oraz organizacja szkoleń z zakresu ich obsługi. Szacowany koszt projektu to 816 650 zł. Powstał na bazie opracowania dr. Tomasza Łopacińskiego z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest wspierany przez prof. dr. hab. Grzegorza Raczaka, kierownika Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca.

Na liście projektów dzielnicowych znalazły się dwie propozycje dla dzielnicy Aniołki, w której znajduje się nasza Uczelnia. Pierwsza z nich – „Przejście dostępne dla wszystkich – Gdański Uniwersytet Medyczny” dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych przez/przy ul. Dębinki i Placu dr. Stefana Michalaka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa zakłada obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni – zbudowanie strefy zatrzymania po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym i prowadzeniem ścieżki orientacji. Szacowany koszt projektu to 6 500 zł. Nie zabrakło też propozycji „Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki”. Zadanie oszacowane na 45 000 zł będzie polegać na montażu oświetlenia LED wzdłuż przejścia między osiedlem studenckim GUMed a schodami prowadzącymi na polanę przy ul. Focha, która dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2016 będzie wyposażona w urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Głosowanie potrwa do 25 września br. Więcej na gdansk.pl/budzet-obywatelski