Naukowcy GUMed na warsztatach koenzymologicznych

Naukowcy GUMed na warsztatach koenzymologicznych

15.09.2016

Na zdjęciu: od lewej dr Aleksandra Dyś, prof. Ivan Gout (University College London, Organizator Konferencji), dr Joanna Klimaszewska-Łata, prof. Andrzej Szutowicz
Na zdjęciu: od lewej dr Aleksandra Dyś, prof. Ivan Gout (University College London, Organizator Konferencji), dr Joanna Klimaszewska-Łata, prof. Andrzej Szutowicz

Pracownicy Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed: prof. Andrzej Szutowicz, dr Joanna Klimaszewska-Łata i dr Aleksandra Dyś uczestniczyli w spotkaniu roboczym „Coenzyme A and its derivatives in health and disease”. Odbyło się ono w dniach 23-26 sierpnia br. pod auspicjami FEBS (Federation European Biochemical Societies) w Marsylii w Institut de Neurobiologie de la Mediterranee. Zgromadziło większość spośród kilkudziesięciu naukowców zajmujących się tym zagadnieniem na świecie. Prof. Szutowicz wygłosił referat sympozjalny, prowadził jedną z sesji naukowych oraz wziął udział w dyskusji okrągłego stołu. Dr Klimaszewska-Łata i dr Dyś zaprezentowały wyniki swoich badań w sesji plakatowej.

Koenzym A i jego pochodne (Acetylo-, Malonylo- HMG- koenzym A itd.) stanowią kluczowe komponenty metabolizmu każdej komórki, biorące udział w produkcji energii w mitochondriach, syntezie kwasów tłuszczowych i acetylocholiny w cytoplazmie, czy też w acetylacji białek w retikulum endoplazmatycznym. Zaburzenia homeostazy koenzymu A/acylo-koenzymu A są wiązane z licznymi patologiami takimi jak: choroby neurodegeneracyjne, nowotwory czy przerost mięśnia sercowego.