Naukowiec z GUMed przewodniczącym grupy ESH

Naukowiec z GUMed przewodniczącym grupy ESH

15.09.2016

Przewodniczącym grupy roboczej Hypertension and Brain Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jednego z kilkunastu zespołów działających w strukturach ESH został dr hab. Dariusz Gąsecki, adiunkt Kliniki Neurologii Dorosłych. ESH jest ogólnoeuropejską organizacją zapewniającą wymianę wiedzy oraz doświadczeń naukowych i klinicznych w hipertensjologii. Grupa robocza koordynuje działania ESH w zakresie wiedzy na temat relacji pomiędzy ciśnieniem tętniczym i mózgiem.