Nowy doktor honoris causa

Nowy doktor honoris causa

28.06.2016

Prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska, była rektor Akademii Medycznej w Gdańsku została 28 czerwca br. nowym doktorem honoris causa GUMed. Uroczystość odbyła się w Atheneum Gedanense Novum.

Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska urodziła się w 1930 r. w Warszawie, gdzie w czasie wojny ukończyła szkołę podstawową i dwie klasy gimnazjum na tajnych kompletach. W połowie Powstania Warszawskiego została wywieziona do Niemiec. W 1949 r. uzyskała świadectwo dojrzałości i rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Po ich ukończeniu w 1954 r. podjęła pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych, obecnie Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.

Profesor całe swoje życie zawodowe spędziła w jednej Uczelni i w jednej Klinice. Przez trzy dekady pełniła funkcję kierownika Kliniki i Katedry, przez 11 lat dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych i przez 7 lat obowiązki rektora Uczelni.

Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji naukowych. Wiele z nich ukazało się w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest autorem szeregu publikacji i artykułów dotyczących przemian społecznych i politycznych, w których czynnie uczestniczyła.

Obecnie jako emerytowany profesor uczestniczy w życiu Uczelni i na wielu płaszczyznach jest ambasadorem dokonań GUMed, będąc od lat 70. XX wieku niekwestionowanym nestorem i promotorem w wielu powstających i rozwijających się wówczas dziedzinach medycyny klinicznej – nowoczesnej kardiologii, hipertensjologii, nefrologii czy diabetologii.