Nie tylko o szczepieniach

Nie tylko o szczepieniach

30.09.2015

Prezentacja “Szczepić czy nie? Czy grożą nam masowe epidemie?” Marceliny Sadowskiej i Adrianny Wittbrodt, uczennic VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni otworzyła wrześniowe Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Wykład zatytułowany “Lekarz i laboratorium, czyli historia kołem się toczy” wygłosił prof. Andrzej Szutowicz z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed, a dr Barbara Sarankiewicz-Konopka opowiedziała o specyfice samorządu lekarskiego na przykładzie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Spotkanie odbyło się 29 września br. w Atheneum Gedanense Novum.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Oryginalna jest sama forma wykładów, która zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka i pełnego pasji amatora.