Immatrykulacje na Wydziale Lekarskim

Immatrykulacje na Wydziale Lekarskim

25.09.2015

Sześćset dwadzieścia sześć osób rozpoczęło oficjalnie studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pierwsi immatrykulowani zostali studenci I roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 79 osób, kierunek techniki dentystyczne – 44 osoby). Uroczystość odbyła się 24 września br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza. Na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 180 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbyła się 25 września br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza. Tego samego dnia rok akademicki uroczyście rozpoczęło także 323 studentów kierunku lekarskiego polskojęzycznego.

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarski

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarski anglojęzyczny