VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

25.09.2015

W otoczeniu historycznego głównego miasta Gdańska w dniach 10-12 września br. odbył się VIII Zjazd PTChR. Na terenie Filharmonii Bałtyckiej zgromadziło się ponad 300 uczestników: lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek i studentów. Wydarzenie to było uhonorowaniem tradycji chirurgii ręki na Pomorzu, bowiem w Katedrze i Klinice Ortopedii w Gdańsku swoją działalność prowadzili profesorowie: Zygmunt Ambros, Antoni Hlavaty oraz dr Alfred Ożga, dając podwaliny pod nowoczesną chirurgię ręki w Polsce. To nad Motławą odbywały się w przeszłości sympozja sekcji chirurgii ręki oraz jedno ze spotkań założycielskich Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 1967 roku. W Gdańsku w ramach Katedry i Kliniki Ortopedii funkcjonował także Oddział Chirurgii Ręki, a następnie Klinika Chirurgii Ręki pod kierownictwem profesora Bogusława Baczkowskiego.

Na gali otwarcia, prowadzonej przez znanego gdańskiego aktora Mirosława Bakę, w obecności przedstawicieli władz, “Laurem Chirurgii Ręki” uhonorowano naszych nestorów. Odznaczenia przyznano prof. Antonieniemu Hlavatemu z Gdańska, prof. Władysławowi Mańkowskiemu z Poznania oraz prof. Stanisławowi Pielce z Wrocławia.

Atrakcyjne miejsce obrad oraz czołowi wykładowcy z Polski i goście z zagranicy pozwolili poruszyć wiele tematów z pogranicza ortopedii i chirurgii ręki. Sesje kończyły się burzliwymi dyskusjami oraz wieloma cennymi wnioskami. Do tematów wiodących należały złamania niskoenergetyczne końca bliższego kości ramiennej i końca dalszego kości promieniowej, leczenie ran, wady wrodzone kończyny górnej, diagnostyka uszkodzeń nerwów oraz funkcjonowanie serwisu replantacyjnego w Polsce. Rehabilitacja kończyny górnej i tematy wolne były znakomitym uzupełnieniem tematyki Zjazdu. Szczególnie cenne były sesje poświęcone złamaniom kości ramiennej i promieniowej, wyznaczające zmieniające się standardy leczenia w obliczu starzejącego się społeczeństwa i częstego występowania złamań osteoporotycznych. Ciekawa była również sesja poświęcona serwisowi replantacyjnemu, dotycząca zagadnień nie tylko klinicznych, ale również i administracyjnych związanych z organizacją pomocy chorym w trybie urazowym z utratą kończyny. Unikatowy charakter miała sesja poświęcona wadom wrodzonym kończyny górnej, prowadzona w języku angielskim, z udziałem wybitnych znawców tematu z Japonii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Znakomitym uzupełnieniem Zjazdu były warsztaty dotyczące diagnostyki chorób kończyny górnej dotyczące ultrasonografii i badania neuroelektrofizjologicznego.

Na Walnym Zebraniu PTChR wybrany został nowy Zarząd Towarzystwa, którego prezesem został kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii GUMed dr hab. Tomasz Mazurek, sekretarzem dr Maciej Piotrowski, a skarbnikiem lek. Filip Dąbrowski, również z naszej Kliniki.

IMG_1584.jpg
IMG_1597.jpg
IMG_1604.jpg
IMG_1614.jpg
IMG_1677.jpg