Gdańskie spotkanie chirurgów ręki

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2014/2015Gdańskie spotkanie chirurgó...

Gdańskie spotkanie chirurgów ręki

4.09.2015

herb_kliniki_ortopedii.jpg

Prezentacja historycznych dokonań chirurgii ręki na Pomorzu i w Polsce rozpocznie VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii, który odbędzie się w dniach 10-12 września br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Podczas spotkania omówione zostaną najbardziej aktualne problemy poruszające nie tylko chirurgów ręki, ale również ogół osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem urazów i chorób kończyny górnej. Nie zabraknie rozmów na temat złamań niskoenergetycznych kończyny górnej, a zwłaszcza złamań bliższego odcinka kości ramiennej oraz dalszego końca kości promieniowej, leczenia ran przewlekłych i postrzałowych czy wad wrodzonych kończyny górnej, ze szczególnym uwzględnieniem radial club hand. Konferencji towarzyszyć będą m.in. warsztaty dotyczące sprzętu ortopedycznego oraz badań diagnostycznych kończyny górnej (ultrasonografia, badanie przewodnictwa nerwowego). W trakcie trzydniowych obrad zostaną również przeprowadzone wybory nowych Władz Towarzystwa.

Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. Zbigniew Dudkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, zaś Komitetowi Organizacyjnemu, który tworzy zespół Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed – dr hab. Tomasz Mazurek.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie chirurgiareki2015.pl.