Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

27.08.2015

pns.jpg

Zbliża się 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society. Konferencja z udziałem polskich i zagranicznych naukowców odbędzie się w dniach 6-8 września br. w Gdańsku. Organizatorem jest Zakład Medycyny Laboratoryjnej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Szutowicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Fundacja im. Lecha Wałęsy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk i prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności.

Dodatkowe informacje o Konferencji na www.pns2015.gumed.edu.pl.