"Polaków zdrowia portret własny 2015" w GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2014/2015"Polaków zdrowia portret wł...

"Polaków zdrowia portret własny 2015" w GUMed

21.08.2015

prof. Marian Zembala
prof. Marian Zembala

Prof. Marian Zembala, minister zdrowia odwiedził 21 sierpnia br. Gdański Uniwersytet Medyczny. Gospodarzem spotkania był prof. Janusz Moryś, rektor GUMed. Ósme spotkanie z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015” odbyło się w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Uczestniczyli w nim m.in. Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu zaproszonych gości, naukowców, lekarzy i pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie otworzyła debata poświęcona szpitalom klinicznym. Omówiono sposób ich funkcjonowania – zarówno usprawnione już obszary, jak i te, które wymagają dalszych zmian. Minister Zembala podkreślił, że planowane jest zwiększenie finansowania szpitali klinicznych, ale pod pewnymi warunkami. Wśród nich wymienił m.in. utworzenie oddziału geriatrycznego oraz prowadzenie telekonsultacji dla POZ.

Ksiądz Jan Kaczkowski, prezes Puckiego Hospicjum Św. Ojca Pio poruszył temat opieki paliatywnej i hospicjów. Prosił lekarzy, by umiejętnie, z odpowiednią empatią, przekazywali chorym na nowotwór informacje o stanie ich zdrowia.

Wspomniano również o kwestiach finansowych dotyczących opieki hospicyjnej, zwłaszcza w kontekście zróżnicowania stawek kontraktowych w poszczególnych województwach.

Przedstawiono także zagadnienia dotyczące zintegrowanej opieki medycznej stanowiącej skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i w razie potrzeby społecznych przez podmiot, bądź sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie. Dzięki takiej opiece zapewniona jest ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji i opieki paliatywnej. Włączone w tę opiekę są także instytucje pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

W debacie podkreślono rolę polskiego przemysłu farmaceutycznego, który inwestuje w nowe technologie, tworzy miejsca pracy, a także realizuje programy profilaktyki chorób układu krążenia, takie jak „Ciśnienie na życie”, „Kardiologia – serce na nowo”, programy dotyczące przewlekłej obturacyjnej choroby płuc „Głęboki oddech”, czy program dotyczący zmian postaw wobec psychiatrii „Odnaleźć siebie”. Dyskutowano także o onkologii w nauczaniu akademickim oraz nowych technologiach w medycynie. Debatę zakończyły wystąpienia młodych naukowców. Dr inż. Dawid Nidzworski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówił realizowany projekt – czujnik do wykrywania wirusa grypy. – Dzięki temu wykrywanie choroby będzie szybkie, a co więcej – tanie – zapowiedział dr Nidzworski.

Foto: www.mz.gov.pl/ministerstwo/minister-zdrowia