XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

20.08.2015

41.jpg

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje XXXIII Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych, która w nawiązaniu do dewizy książnicy “Morze informacji – może biblioteka” odbywać się będzie pod hasłem “Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości”. Obrady odbędą się w dniach 7-9 września w Sopocie, a patronat nad nimi objęli: rektor prof. Janusz Moryś oraz prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek. Swój udział zapowiedziało liczne grono bibliotekarzy medycznych z ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych.

Zagadnienia poruszane w wystąpieniach zgrupowane zostały w siedmiu sesjach poświęconych różnym aspektom zmieniającej się sytuacji i nowym warunkom działania bibliotek naukowych. Wśród referatów konferencyjnych warto zwrócić uwagę na te dotyczące wymagań, które stawia przed bibliotekarzami praca z nowym typem użytkownika, m.in. studentami English Division (panel “Wielokulturowość w polskich bibliotekach medycznych”) oraz z nowymi narzędziami udostępniania i tworzenia informacji (panele “Otwieranie nauki”, “Bibliometria”, “Biblioteka w sieci”). Podczas Konferencji nie zabraknie także miejsca na dyskusję o zmianach wynikających z nowelizacji prawa dotyczącego zawodu bibliotekarza oraz stosowania systemów standaryzujących i usprawniających organizację i funkcjonowanie bibliotek.