Dyplomatorium Oddziału Stomatologicznego

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2014/2015Dyplomatorium Oddziału Stom...

Dyplomatorium Oddziału Stomatologicznego

24.11.2014

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego rocznika 2009-2014 i kierunku techniki dentystyczne rocznika 2011-2014 odebrali dyplomy 21 listopada br. z rąk prorektora ds. studenckich prof. Marcina Gruchały, dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Marii Dudziak oraz prodziekana WL, kierownika Oddziału Stomatologicznego dr. hab. Marka Niedoszytko. Uroczystość odbyła się w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Dyplomy odebrało 55 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego i 25 kierunku techniki dentystyczne. Przemówienia wygłosili prorektor prof. Marcin Gruchała, dziekan prof. Maria Dudziak, prodziekan dr hab. Marek Niedoszytko oraz zaproszeni honorowi goście: lek. dent. Halina Porębska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego, prof. Maria Prośba-Mackiewicz, prezes Gdańskiego Oddziału PTS, wieloletni kierownik Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz prof. Zdzisław Bereznowski, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej. Po uroczystym wręczeniu licznych nagród i listów gratulacyjnych dla wyróżnionych absolwentów głos zabrali: lek. dent. Agata Joniak, absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego oraz Paulina Wojtalik, przedstawiciel studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.