XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

30.09.2014

Sesje naukowe, edukacyjne oraz cykl seminariów mających ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym znalazły się w programie XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 16-18 października 2014 r. w Sopocie.

Spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Janusz Moryś.

Więcej na zjazd.ptnt.pl.