Nagrodzony poster doktorantki

Nagrodzony poster doktorantki

29.09.2014

Magdalena Buszewska-Forajta, doktorantka Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki otrzymała nagrodę za najlepszy plakat zaprezentowany podczas X Konferencji Chromatograficznej „Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice”, która odbyła się w dniach 23-26 września br. w Lublinie. Wyróżniona praca autorstwa: M. Buszewska-Forajta, D. Staśkowiak, R. Bujak, D. Siluk, R. Kaliszan zatytułowana “Technika GC/MS jako główne narzędzie w analizie profili metabolicznych wydzieliny z odwłoka konika polnego w poszukiwaniu substancji biologicznie czynnych” jest częścią projektu realizowanego w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium) oraz dotacji finansowych dla młodych naukowców GUMed. Realizacja części projektu była możliwa dzięki współpracy z Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnią Doświadczalną, w której zostały przeprowadzone badania in vivo.