Zagranicznie we Wróblówce

Zagranicznie we Wróblówce

29.09.2014

Ponad sześciuset nowo przyjętych studentów obcokrajowców, w tym blisko dwustu z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, spotkało się 26 września br. w leśniczówce Wróblówka na największej w województwie pomorskim imprezie integracyjnej dla studentów zagranicznych. Zorganizowały ją już po raz piąty: Akademia Sztuk Pięknych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach projektu Study in Pomorskie.

Znaczną grupę stanowili studenci Programu Erasmus przyjeżdżający w ramach wymiany międzynarodowej. Były pokazy kaszubskich tańców ludowych, ognisko, muzyka i stoły pełne regionalnych przysmaków. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowała dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak.