Immatrykulacji czas

Immatrykulacji czas

29.09.2014

Stu osiemdziesięciu dwóch studentów pierwszego roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oficjalnie rozpoczęło rok akademicki. Nowych żaków na Wydziale immatrykulowano 25 września br. Studia na kierunku farmacja rozpoczęły 134 osoby, a na kierunku analityka medyczna 48 osób.

Pięćset pięćdziesiąt jeden osób rozpoczęło natomiast studia na pierwszym roku Wydziału Lekarskiego. Jako pierwsi immatrykulowani byli studenci I roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 67 osób, kierunek techniki dentystyczne – 42 osoby). Uroczystość odbyła się 25 września 2014 r. Na kierunku lekarskim polskojęzycznym będzie studiowało 292 żaków. Uroczyście rozpoczęli oni rok akademicki 26 września 2014 r. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Natomiast na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 150 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbyła się również 26 września br.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT immatrykulowano 26 września br. w sali im. prof. Stanisława Hillera 313 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia: dietetyki, elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i zdrowia środowiskowego.

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarski

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim – kierunku lekarski anglojęzyczny

Immatrykulacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT