Inauguracja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2013/2014Inauguracja Młodzieżowych S...

Inauguracja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną

24.09.2014

“Lekarz i laboratorium – zawsze razem” to tytuł wykładu, który wygłosi 30 września 2014 roku prof. Andrzej Szutowicz z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej podczas inauguracji Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. Dr Joanna Szymczak z Zakładu Psychologii Klinicznej opowie o osobowości i psychologicznych umiejętnościach lekarza i obrazie relacji lekarza z pacjentem. Natomiast Joanna Wolska i Barbara Nawrocka, uczennice 3 klasy V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku zaprezentują wykład “Schizofrenia – zaburzenia psychiczno-społeczne”. Początek spotkania zaplanowano na 13.15.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbywają się tradycyjnie w ostatnie wtorki miesiąca w auli Auditorium Primum w budynku Atheneum Gedanense Novum (al. Zwycięstwa 41/42). W programie każdego spotkania znajdą się dwa wykłady zaproszonych gości oraz jeden wykład wygłoszony przez przedstawiciela młodzieży. Po nich organizatorzy przewidują czas na dyskusję prowadzoną według reguł przyjętych na konferencjach naukowych. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku funduje nagrody książkowe i drobne upominki dla uczniów za najciekawsze głosy w dyskusji.