Najlepsze doniesienie ustne w Kazimierzu Dolnym

Najlepsze doniesienie ustne w Kazimierzu Dolnym

24.09.2014

Mgr Maciej Zieliński, asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii Katedry Immunologii GUMed, został nagrodzony pierwszym miejscem w konkursie na najlepsze doniesienie ustne prezentowane podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Cytometrii w Kazimierzu Dolnym w dniach 17-19 września 2014 r. Praca „Cytometria przepływowa w diagnostyce przeszczepów litych” została wykonana przez zespół w składzie: Maciej Zieliński, Hanna Zielińska, Agnieszka Tarasewicz, Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski i Piotr Trzonkowski.