Laureat programu PRAXIS z GUMed-u

Laureat programu PRAXIS z GUMed-u

23.09.2014

logoFNP2wersy.jpg

Dr med. Marcin Hellmann, asystent Zakładu Diagnostyki Chorób Serca II Katedry Kardiologii, został laureatem programu PRAXIS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach przyznanego stypendium odbędzie trzymiesięczny staż w Clinical Research Center INSERM Grenoble University Hospital.