Immatrykulacje czas zacząć

Immatrykulacje czas zacząć

23.09.2014

_DSC8183.jpg

Pięćset pięćdziesiąt jeden osób rozpocznie wkrótce studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pierwsi immatrykulowani będą studenci I roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 67 osób, kierunek techniki dentystyczne – 42 osoby). Uroczystość odbędzie się 25 września 2014 r. o godz. 14 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza. Na kierunku lekarskim polskojęzycznym będzie studiowało 292 żaków. Uroczyście rozpoczną oni rok akademicki 26 września 2014 r. o godz. 12.30 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Natomiast na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 150 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbędzie się również 26 września o godz. 14.30. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza.