Wyróżnienie dla rezydenta GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2013/2014Wyróżnienie dla rezydenta G...

Wyróżnienie dla rezydenta GUMed

8.09.2014

Dr Maciej Bobowicz, lekarz rezydent z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajął II miejsce w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na projekty naukowe w zakresie badań podstawowych w 2014 r. Projekt „Walidacja profilu ekspresji mikroRNA jako czynnika ryzyka rozsiewu w nisko zaawansowanym raku okrężnicy” uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. Jest on kontynuacją badań nad rolą mikroRNA w powstawaniu przerzutów odległych u chorych z rakiem okrężnicy, wcześniej finansowanych w ramach grantu z programu OPUS 2 Narodowego Centrum Nauki i realizowanych przez Katedrę i Klinikę Onkologii i Radioterapii oraz Katedrę i Klinikę Chirurgii Onkologicznej.

Więcej na www.pto.med.pl.