Mistrzowie nauk o życiu z GUMed-u

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2013/2014Mistrzowie nauk o życiu z G...

Mistrzowie nauk o życiu z GUMed-u

5.09.2014

prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. Jarosław Marszałek
prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii został laureatem konkursu MISTRZ i otrzymał dofinansowanie w wysokości 299 970 zł na realizację projektu “Prognostic and predictive signifiance of microRNA in colon cancer”. W tym roku Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznał subsydia profesorskie 8 uczonym w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi. Jednym z nagrodzonych jest również prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, który w ramach programu będzie realizował projekt “Involvement of mitochondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenesis: molecular biology and evolution”. Uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów odbędzie się 22 września br. w Warszawie. Poprzedzi ją wykład pt. „How I became a Scientist and Protein Crystallographer”, który wygłosi prof. Robert Huber, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Program MISTRZ realizowany jest od 1998 r. Adresowany jest do uczonych o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez subsydia, które pozwolą im zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwią podjęcie nowych kierunków badań. Dofinansowanie może trwać od 12 do 36 miesięcy, a jego obecna wysokość to 300 tys. zł.

Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów, posiłkując się opiniami recenzentów.

Więcej na fnp.org.pl.