O kontrowersjach w kardiologii dziecięcej

O kontrowersjach w kardiologii dziecięcej

29.08.2014

fot._1.jpg

Rekordowa liczba 208 delegatów wzięła udział w XIII Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbyła się w Gdańsku w dniach 13-14 czerwca br. Organizatorem tego największego spotkania kardiologów dziecięcych w Polsce była Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzeniu patronowali Rektor GUMed i Prezydenci Gdańska i Sopotu.

Tematem wiodącym XIII Konferencji były “Kontrowersje w kardiologii dziecięcej”. Program naukowy okazał się bardzo ciekawy, a formuła obrad w konwencji “za i przeciw” w wysokim stopniu angażowała uczestników i prowokowała niezwykle owocne dyskusje. Wybitni wykładowcy, eksperci w danej dziedzinie przedstawili najbardziej aktualne i kontrowersyjne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u dzieci, kardiologii sportowej, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii noworodka oraz problemów etycznych wynikających z wrodzonych wad serca u płodu i noworodka. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wyrażenia własnej opinii w dyskusji na temat trudnych decyzji i wyboru określonej opcji postępowania poprzez interaktywne głosowanie. W programie znalazły się m.in.: wykład inauguracyjny konsultanta krajowego ds. kardiologii dziecięcej prof. Wandy Kawalec pt. „Problemy kardiologii dziecięcej w Polsce”, wykład “Dylematy w chorobach zapalnych serca u dzieci” przewodniczącej Sekcji prof. Bożeny Werner oraz warsztaty edukacyjne „Relacje pacjent-lekarz, czyli jak rozmawiać z rodzicami oraz z dzieckiem przewlekłe chorym o poważnym rokowaniu?” prowadzone przez Zbigniewa Kowalskiego.

Z inicjatywy Przewodniczącej Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej oraz organizatorów: dr hab. Joanny Kwiatkowskiej i dr hab. Roberta Sabiniewicza, Zarząd Sekcji przyznał 6 grantów naukowych na udział w Konferencji dla studentów medycyny, wyróżniających się aktywną pracą w studenckich kołach naukowych w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się pierwszego dnia obrad. Inicjatywa ta, mająca na celu zainteresowanie kardiologią dziecięcą przyszłych adeptów sztuki lekarskiej, będzie kontynuowana podczas kolejnych edycji.

W drugim dniu Konferencji odbyła się „Sesja przypadków”, w czasie której przedstawiciele poszczególnych ośrodków kardiologicznych przedstawili pasjonujące, rzadkie i trudne przypadki kliniczne. Uczestnicy wybrali prezenterów najciekawiej opracowanych i przedstawionych wystąpień, dla których Zarząd Sekcji przydzielił granty naukowe na udział w przyszłoroczny spotkaniu.

W czasie obrad podziękowano prof. Wandzie Kawalec za wieloletnią pracę na stanowisku konsultanta krajowego ds. kardiologii dziecięcej, a następnie delegaci przywitali obejmującego tę funkcję prof. Jerzego Stańczyka.

fot._2.jpg
fot._3.jpg