Nagrody Prezesa Rady Ministrów rozdane

Nagrody Prezesa Rady Ministrów rozdane

14.08.2014

prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan
prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan

Prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed został uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2013 za osiągnięcia naukowe, w tym wybitny dorobek naukowy.

Profesor Roman Kaliszan jest pionierem badań dotyczących optymalizacji rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem ilościowych zależności struktura – retencja. Metoda QSRR jest w tej chwili rutynowo stosowana w laboratoriach na całym świecie w badaniach dotyczących analityki farmaceutycznej, chemii analitycznej, w proteomice, chemii medycznej, farmakologii, modelowaniu komputerowym i wielu innych.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne otrzymało za 2013 rok 44 wybitnych naukowców i 2 zespoły naukowe.

Nagrody premiera zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński.

Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów (6,39 MB)