Nabór na Dzienne Studia Doktoranckie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2007/2008Nabór na Dzienne Studia Dok...

Nabór na Dzienne Studia Doktoranckie

22.09.2008

Akademia Medyczna w Gdańsku ogłasza konkurs na czterdzieści jeden miejsc stypendialnych na Dziennych Studiach Doktoranckich (Wydział Lekarski – 33 miejsca, Wydział Nauk o Zdrowiu – 8 miejsc).

Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów) i prowadzone są jako studia dzienne. Termin składania wniosków o przyjęcie na studia upływa 15 października 2008. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 349 12 08 oraz na stronie www.doktoranci.amg.gda.pl.