Laboratorium naukowo-dydaktyczne po modernizacji

Laboratorium naukowo-dydaktyczne po modernizacji

5.06.2014

Uroczyste otwarcie wyremontowanych ze środków KNOW pomieszczeń laboratorium naukowo-dydaktycznego Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej odbyło się 4 czerwca br. Symboliczną wstęgę przeciął rektor prof. Janusz Moryś, któremu towarzyszyli: prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Leszek Bieniaszewski, kanclerz mgr Marek Langowski zastępca kanclerza mgr Zbigniew Krawiec, a ze strony Wydziału – dziekan prof. Wiesław Sawicki, kierownik Katedry dr hab. Krzysztof Waleron oraz licznie przybyli Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML. W uroczystości uczestniczyli także goście z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – dziekan prof. Igor Konieczny i prof. Ewa Łojkowska, dziekan MWB UG i GUMed ubiegłych kadencji wraz ze współpracownikami. Obecny był również prof. Wiesław Makarewicz, były rektor GUMed i pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, a także byli pracownicy Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej – dr Maria Wroczyńska-Pałka, dr hab. Władysław Werel oraz emerytowani pracownicy Katedry.

Dzięki modernizacji i przebudowie instalacji wentylacyjnej udało się powiększyć powierzchnię użytkową Katedry i wygospodarować nowe pomieszczenia laboratoryjne. Zmodernizowano laboratoria i pracownie o powierzchni ponad 300 m2, w tym 3 pracownie naukowo-dydaktyczne o powierzchni 100 m2. W efekcie prac remontowych wydzielono dodatkowe pomieszczenia specjalistyczne przystosowane do pracy w warunkach sterylnych, pokój chłodnia, pokój cieplarka, pomieszczenia zaplecza technicznego. Laboratoria zajmowane są przez Katedrę od roku 1970, kiedy to ówczesny Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej przeniósł się do nowej siedziby na terenie Wydziału Farmaceutycznego przy al. Hallera 107. Wtedy też miały miejsce najpoważniejsze prace remontowe przystosowujące zajmowane pomieszczenia na potrzeby laboratoriów.