Konferencja prasowa w zwierzętarni

Konferencja prasowa w zwierzętarni

15.09.2008

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia – Centrum Badawczo Usługowe Akademii Medycznej w Gdańsku (TAZD-CBU AMG) zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z konferencją prasową. Przedstawiciele TAZD-CBU AMG zaprezentują nowe możliwości badawcze, jakie pojawiły się w związku z dobiegającą końca realizacją projektu Z/2.22/I/1.3.1/019/U/1/07 „Wyposażenie nowoczesnego, naukowo-dydaktycznego ośrodka badań biomedycznych na zwierzętach w Gdańsku”, realizowanego w ramach Działania 1.3.1. ZPORR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki dotacji z Funduszy Unijnych TAZD-CBU AMG wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt wartości 3 600 000 PLN, który pozwala na prowadzenie hodowli zwierząt i badań w warunkach wysokich standardów europejskich, diagnostykę zdrowia zwierząt laboratoryjnych oraz badania na zwierzętach transgenicznych. Spotkanie odbędzie się 25 września o godz. 12 w Trójmiejskiej Akademickiej Doświadczalnej.